بایگانی برچسب: مراسم تجليل وتقديرازقهرمانان ونايب قهرمانان مسابقات فوتبال باشگاهى شهرستان کارون برگزار شد

مراسم تجليل وتقديرازقهرمانان ونايب قهرمانان مسابقات فوتبال باشگاهى شهرستان کارون برگزار شد

مراسم تجليل وتقديرازقهرمانان ونايب قهرمانان مسابقات فوتبال باشگاهى وحذفى شهرستان كارون برگزار شد.

Permanent link to this article: http://www.karoonfootball.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a8-%d9%82/